หน้าหลัก
แนะนำชมรม
กรรมการบริหาร
การแข่งขัน
ข้อมูลน่ารู้
ข่าวความเคลื่อนไหว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศ
อัลบั้มกิจกรรม
ติดต่อชมรม
Thai Nam Thip - SAT Golf Talent
สนามกอล์ฟเมืองแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2552
Shot Gun Start
เวลา 11.30 น.

การกีฬาแห่งประเทศไทย ตระหนักและเห็นคุณค่าของเยาวชน จึงได้มอบหมายให้ ชมรมกอล์ฟ กกท. ดำเนินกิจกรรม สนองตอบต่อปรัชญาและนโยบายของรัฐบาล ตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ภายใต้แผนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นนักกอล์ฟเยาวชน ในกลุ่มอายุระหว่าง 14 – 21 ปี ซึ่งขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง ทั้งๆ เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพที่จะก้าวไปสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพได้ เปรียบเสมือนการสร้างฐานไว้ แต่มิได้มีการต่อยอด
ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริหารชมรมกอล์ฟ กกท. จึงมีมติให้ ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนอายุระหว่าง 14 – 21 ปี ที่ยังคงศึกษาอยู่ในระดับมัธยมหรือระดับอุดมศึกษาเป็น “กลุ่มเป้าหมาย” ให้บ่อยครั้งขึ้น ภายใต้ชื่อโครงการ “SAT Golf Talent” เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ตลอดจนมารยาทในการเล่นกอล์ฟ ให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อก้าวสู่การเป็นนักกอล์ฟทีมชาติ และเป็นนักกอล์ฟอาชีพต่อไปในอนาคต โดยในปีนี้ นับเป็นปีที่ 6
ข้อมูลเ้พิ่มเติม SAT GOLF TALENT

การแข่งขันกอล์ฟผู้สูง
อายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ประจำปี 2552

Pairing สนามที่ 2 รายการ
"Thai Nam Thip - SAT Golf Talent"
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2552
Shot Gun Start 11.30 น.
ณ สนามเมืองแก้ว กอล์ฟ คอร์ส
โครงการ SAT Golf Talent
กกท.กอล์ฟอัจฉริยะ
ประจำปี 2552
กำหนดการแข่งขัน
SAT Golf Talent ปี 2552


ด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งชมรมกอล์ฟ กกท. ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมกีฬากอล์ฟสำหรับนักกอล์ฟเยาวชน และผ้สนใจทั่วไปให้เล่นกอล์ฟอย่างถูกต้องตามกฎ กติกา และเพื่อพัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ ได้พัฒนาศักยภาพ ลแมตรฐานนักกอลืฟให้สูงขึ้นไปสู่มาตรฐานสากล ทั้งยังได้ส่งนักกอล์ฟเยาวชนไปส่นักกอล์ฟระดับชาติ โดยจัดการแข่งขันปีละ 7 สนามอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2546 เป็นต้นมา โครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง คณะกรรมการบริหารชมรมกอล์ฟ กกท.ได้ร่วมประชุมและพัฒนาโครงการฯ ปี2552 อย่างถี่ถ้วน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและผู้สนใจกีฬากลอ์ฟให้ทราบดังนี้
  ดาวน์โหลดเอกสาร  


รายการ การแข่งขัน
2 April 2009
  Thai Nam Thip - SAT Golf Talent
สนามกอล์ฟเมืองแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
Shot Gun Start
เวลา 11.30 น.
2003-2005. All rights reserved SAT Golf Club
ชมรมกอล์ฟการกีฬาแห่งประเทศไทย 286
อาคารราชมังคลากีฬาสถาน ห้อง 113 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02 369 2449 แฟ็กซ์: 02 369 2449